LIST CHỦ CÔNG LIÊN TÁI TRUNG

Nguồn: docnhatvonhi (Herb)

  

I. List giới thiệu Chủ công văn tổng hợp

  

1. Đam mỹ thư khố (Các trang up truyện đọc trực tiếp, không VIP)

(Tr) http://www.33yq.com/ (123yq.com/123yq.org cũ)

(Tr) http://www.lwxs520.com/ (Các trang Lwxs)

(Tr) http://www.360xs.com/

(Tr) http://www.blwen.com/

(Tr) http://www.lewenwu.com/

(Tr) http://www.13xs.com/

(Tr) http://www.151xs.com/

(Tr) http://www.fushuwang.com/

(Tr) http:// lydiac59.blog.fc2.com

(Tr) http:// crabcc.blogspot.com/

(Tr) http://momo01289.blog.fc2.com/

(Tr) http://yaameetee.blog.fc2.com/

(Tr) http://winemoon.blogspot.com.au/

(Tr) http://m.01xiang.com/

(Tr) http://vietphrase.com/go/xxtail.blog.fc2blog.us/

(V) http://qtdammy.blogspot.com/

(V) https://gracefairy.wordpress.com/

(V) https://sakura298.wordpress.com/ (Chủ yếu post Chủ công)

(V) https://jennurah.wordpress.com/

(V) https://gianglinh29.wordpress.com/ (Chủ yếu post Chủ công)

       

2. Các trang giới thiệu & download truyện Convert đam mỹ

http://vnsharing.site/forum/forumdisplay.php?f=202

https://kinzie3012.wordpress.com/

https://jules2210.wordpress.com/

https://trang9463.wordpress.com/

https://datuquynh.wordpress.com/

https://vongvuhien.wordpress.com/

https://hanguyet2012.wordpress.com/

https://9dreaminbed.wordpress.com/

https://dithanbangdanilam.wordpress.com/

https://capnhatdammy.wordpress.com/

https://blovez.wordpress.com/

https://tjeuhodjep.wordpress.com/muc-luc/

https://chucongcac.wordpress.com/tong-hop-list-chu-cong/

Công khống hành http://tieba.baidu.com/f?kw=%D6%F7%BD%C7%B9%A5

(Notes : Cách chuyển pages ở Baidu : Cuối trang cộng thêm ?pn=”số trang”)

Chủ công hành http://tieba.baidu.com/f?kw=%E4%B8%BB%E6%94%BB&frs=yqtb

Hắc Tử All hành http://tieba.baidu.com/f?kw=%E9%BB%91%E5%AD%90all&frs=yqtb

Tổng công hành http://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%80%BB%E6%94%BB&frs=yqtb

Công biến thiên hạ hành

http://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%94%BB%E9%81%8D%E5%A4%A9%E4%B8%8B&frs=yqtb

Chủ công văn hành http://tieba.baidu.com/f?kw=%E4%B8%BB%E6%94%BB%E6%96%87&frs=yqtb

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2064204 (Không có link trực tiếp, chỉ có tên truyện và giới thiệu).

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=659204 (Dẫn link, cập nhật thường xuyên)

http://www.jjwxc.net/backend/invite.php?inviteId=1071259 (Ngưng Update từ năm 2012).

       

II.NGUYÊN SANG

  

A

[Linh dị] Âm dương sạn – Trầm Như

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2812171 反穿之魔尊巨星 作者:沈鹤衣

[Huyền huyễn] Âm tào địa phủ văn học võng – Tô 溦

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2777132 阴曹地府文学圈 作者:苏溦

[Ngu nhạc quyển] Ảnh đế chi lộ nhị chu mục – Cổ Sắt Hi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2738576 影帝之路二周目 作者:鼓瑟希

[Xuyên thư] Ảnh đế liên minh – Massive

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2638848 影帝联盟 作者:massive

[Ngu nhạc quyển] Ảnh đế thị chỉ cẩu – Kỷ Nam Thành

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2635370 影帝是只狗 作者:纪南城

[Đô thị] Ảnh đế trù thần – Tĩnh Chu Tiểu Yêu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2743044 影帝厨神 作者:静舟小妖

[Ma huyễn] Áo pháp vương đồ – Tư Hương Minh Nguyệt (41c, đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2393781 奥法王途 作者:思乡明月

  

B

[Khoái xuyên] Bá đạo tổng tài đái cầu bào – Lê Minh Dữ Phá Hiểu (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2205342 霸道总裁带球跑 作者:黎明与破晓

[Chủng điền] Bắc Hương kỷ sự – Bắc Phong Yên Nhi Tuyết (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1649146 北乡记事 作者:北风烟儿雪

[Cổ trang] Bặc quái – Thì Bất Đãi Ngã

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2120290 卜卦 作者:时不待我

[Cung đình] Bách giá chi sủng – Thần Phi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2718662 迫嫁之宠 作者:宸妃

[Khoái xuyên] Bạch Vô truyện – Tần Nghiệp

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2451675 (快穿)白无传 作者:秦邺

[Khoái xuyên] Bản thư cấm duyệt – Đồng Kha

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1575233 本书禁阅 作者:童柯

[Huyền huyễn] Báo ân hứa khả chứng – Nhị Nhất Tam Nhị

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2730595 报恩许可证 作者:二一三二

[H] Bao dưỡng hiệp ước – Mạch Lộ Khách

http://ebook.longmabook.com/showbook?action=showbook&actmode=showbook&bookid=5282&pavilionid=a&writer=EB20150816133526371106 [主攻]包养合约

[Cung đấu] Bạo quân nan vi – Minh Dạ Quan Thư

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1757483 暴君难为(重生) 作者:明夜观书

[Khoái xuyên] Bị bách thành vi Kiệt Khắc tô/Jack sue đích ngụy Kiệt Khắc tô – Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2621759 被迫成为杰克苏的伪·杰克苏[快穿] 作者:没有尾巴的狐狸

[Khoái xuyên] Bị ngoạn phôi đích thế giới – Khuyết Dưỡng Đích Kim Ngư

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2712902 被玩坏的世界[快穿] 作者:缺氧的金鱼

[Đô thị] Bôn bào ba, kha cơ/Corgi – Thiên Phong Nhất Hạc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2874835 奔跑吧,柯基 作者:千峰一鹤

  

C

[Tranh bá] Chinh phạt – Phi Ngôn Phi Mặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2428840 征伐 作者:非言非默

[Khoái xuyên] Chủ thần văn học võng – Nhật Mộ Tịch Sơn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1705601 主神文学网 作者:日暮夕山

[Tu tiên] Chuế tế – Đế Hưu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2678243 赘婿[修仙] 作者:帝休

[Chủng điền] Chức nghiệp tả thủ – Mộng Chi Thảo

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2585180 职业写手 作者:梦之草

[Khoái xuyên] Chức nghiệp tra công – Lâm Tiểu Dạng

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1793728 [快穿]职业渣攻 作者:林小样

[Khoái xuyên] Chưởng thượng tư mệnh – Thì Bất Đãi Ngã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2716242 快穿掌上司命 作者:时不待我

[Khoa huyễn] Cô đảo ký – Mi Mao Yêu Quái

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2441555 孤岛记 作者:眉毛妖怪

[Linh dị] Cùng hung cực ác – Thúc Ngã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2219177 穷凶极恶 作者:叔我

[Khoái xuyên] Cự tố trung khuyển – Duy Tâm Tự Do (‘Toàn thế giới đô bức ngã tự kỷ’ đệ nhị bộ, đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2374452 拒做忠犬[快穿] 作者:唯心自由

[Ngu nhạc quyển] Cưỡng chế giảo cơ – Thiên Hạ Thiên

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2701060 强制搅基[娱乐圈] 作者:天下天

[Phản Mary Sue] Cường long bất áp địa đầu xà – Văn Thập Uyên

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2716866 强龙不压地头蛇 作者:文十渊

[Linh dị] Cựu cốt linh đình – Ẩm Ẩn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2597010 旧骨伶仃 作者:饮隐

Cửu trọng cẩm – Thất Giao Bạch (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2438709 久重锦 作者:七茭白

 

D

[Chủng điền] Dị năng nông trường chủ – Huyền Ca Nhã ý

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2519058 异能农场主 作者:弦歌雅意

[Chủng điền] Dị thế Bạch Hâm – Diệc Tử Vô (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2429936 异世白鑫 作者:亦子无

[Huyền huyễn] Dị thế chi Liên quy – Vinh Yêu Yêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2208234 异世之莲归 作者:荣么么

[Ngu nhạc quyển] Dịch nặc – Thaty

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2717334 易诺 作者:thaty

[Đô thị] Dữ lang vương ngược cẩu đích nhật thường – Mộc Tiêu Tiêu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2654262 与狼王虐狗的日常 作者:木萧潇

[Đô thị] Dưỡng chỉ tổng tài hảo quá niên – Tinh Khiết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2400359 养只总裁好过年 作者:星洁

  

Đ

[Đô thị] Đại mạo hiểm cáo bạch bị tiếp thụ liễu chẩm yêu bạn – Mạc Như Quy

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2887294 大冒险告白被接受了怎么办 作者:莫如归

[Cổ trang] Đại sư huynh tại thượng – Cô Quan Dữ Thanh Huy

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2790600 大师兄在上 作者:孤光与清辉

[Khoái xuyên] Đái trứ hệ thống khứ cứu thế – Nhất Đóa Kỳ Ba Áp Hải Đường

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2153951 带着系统去救世 作者:一朵奇葩压海棠

[Cổ trang] Đào lý xuân phong nhất bôi tửu – Giới Thần Quân

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2448046 桃李春风一杯酒 作者:芥辰君

[Linh dị] Đạo sĩ chủng điền ký – Huân Trúc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2479263 道士种田记 作者:醺竹

[Huyền huyễn] Đạo trưởng yêu nhiêu – Tiêu Nhân

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2713863 道长妖娆[修真] 作者:萧因

[Đô thị] Đạo văn đầu lĩnh ái thượng ngã – Trường Nhạc Tư Ương

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2841340 盗文头子爱上我 作者:长乐思央

[Ngu nhạc quyển] Đệ nhất ảnh đế – Ôn Gia Cửu Công Tử

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2580663 第一影帝[重生] 作者:温家九公子

[Cung đình] Đệ nhất nịnh thần – Giáp Tử Hợi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2865158 第一佞臣 作者:甲子亥

[Tinh tế] Đế quốc nhất tinh thượng tướng – Trực Bạch Nhân Gia

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2563259 [重生]帝国一星上将 作者:直白人家

[Trạch đấu] Đế vương chi thượng – 5 Ngốc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2459149 [重生]帝王之上 作者:呆呆呆呆呆

[Trạch đấu + Cung đấu] Đích tử ngận độc – Mê Ngu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2192934 嫡子很毒 作者:谜虞

[Chủng điền] Điền viên an bình – Thiện Hồi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2847038 田园安宁 作者:善徊

[Chủng điền] Đương công xuyên thành nông gia tức – Mộng Chi Thảo

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2704664 当攻穿成农家媳 作者:梦之草

[Huyền huyễn] Đương Đương đương phô – Vương Lão Cát

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2743686 当当当铺 作者:王老吉

[Khoái xuyên] Đương phản phái biến thành phượng – Long U Minh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2771426 [快穿]当反派变成凤 作者:龙幽溟

[Khoái xuyên] Đương nam phối biến thành long – Long U Minh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2404628 [快穿]当男配变成龙 作者:龙幽溟

[Đô thị trọng sinh] Đường thủy kiêu quán thành hắc liên hoa – Hồ Ly Bất Quy

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2761234 [重生]糖水浇灌成的黑莲花 作者:狐狸不归

 

E

 

F

 

G

[Ngu nhạc quyển] Gia miện – Vương Lão Cát

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2618822 加冕[娱乐圈] 作者:王老吉

Giá thị nhất cá bệnh kiều công ngụy trang thành thụ đích cố sự – Vô Hạ Công Tử (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2401967 [重生]攻他总是在黑化 作者:无暇公子

  

H

[Mạt thế] Hành tẩu mạt thế vạn nhân mê – Cố Sở

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2591001 行走末世万人迷 作者:顾楚

[Đô thị] Hắc, nhĩ tại tả thập yêu? – Mộ Thiều Thất

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2681975 嘿,你在写什么 作者:慕韶七

[Dị thế] Hắc hóa công tước công lược thủ bút – Tống Ương

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2855445 黑化公爵攻略手册 作者:宋央

[Huyền huyễn] Hiền vương tu tiên lục – Hiên Viên Tử Mạch

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2767476 贤王修仙录 作者:轩辕紫陌

[Đô thị] Hoàn một biến sấu tựu kiểm đáo tức phụ nhi – Lý Tiểu Vụ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2796084 还没变瘦就捡到媳妇儿 作者:李小雾

[Ma huyễn] Hoang mạc đại lĩnh chủ – Trà Thụ Cô

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2652434 荒漠大领主 作者:茶树菇

[Cung đấu] Hoàng quyền – Túy Ngọa Hồng Trần Gian (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2208362 皇权 作者:醉卧红尘间

[Huyền huyễn] Hồ bi – Ngọa Ngư Phu Nhân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2490090 狐悲 作者:卧鱼夫人

[Ngu nhạc quyển] Huỳnh mạc chi vương – Quang Trung Trần

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2759489 荧幕之王 作者:光中尘

[Dân quốc] Hương quân – Luân Hãm

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2783272 香君 作者:沦陷

 

I

 

J

 

K

[Khoái xuyên] Khanh bản tra công – Tửu Trạch Cửu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2521488 卿本渣攻[快穿] 作者:酒宅久

[Tinh tế] Khanh thần đích tối cao cảnh giới – Cửu Nguyệt Triều Tịch

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2576882 坑神的最高境界[星际] 作者:九月潮汐

[Ma huyễn] Kháo kiểm chửng cứu thế giới – Khinh Bạc Đích Giả Tượng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2126179 靠脸拯救世界 作者:輕薄的假象

Khoái xuyên chi bồi dưỡng nhân doanh – Mộng Y 1

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2598448 快穿之培养人赢 作者:梦漪1

Khoái xuyên chi Sang tạo hí kịch tính – Thanh Thu Vân Khởi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2530583 快穿之创造戏剧性 作者:清秋云起

Khoái xuyên chi “trí úc” hệ bạch nguyệt quang – Cửu Nguyệt Triều Tịch

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2553598 快穿之“致郁”系白月光 作者:九月潮汐

Khoái xuyên chi Trường mộng thiên niên – Quy Linh Tái Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2722878 快穿 长梦千年 作者:归零再生

[Ma huyễn] Kim thiên dã một năng xâm lược nhân gian – Phiên Vân Tụ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2481942 今天也没能侵略人间 作者:翻云袖

[Khoái xuyên] Kim thiên khai thủy khiên hồng tuyến – Tam Thiên Giai Lợi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2425524 [快穿]今天开始牵红线 作者:三千佳利

[Mạt thế] Kim thiên ngã hựu lưu khẩu thủy liễu – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2218929 今天我又流口水了[末世] 作者:小清新的喵

 

L

[Chủng điền] Loại phu kỳ ảo chi lữ – Thiên Viễn Đại

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2863984 种夫的奇幻之旅 作者:天远大

[Khoái xuyên] Luân hồi nhất bách thế – Nhai Thất Thất

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1974395 (综)轮回一百世 作者:崖柒柒

[Khoái xuyên] Luận nhất chích tra công đích tự ngã tu dưỡng – Phượng Nhan Sơ Cận

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2297758 [快穿]论一只渣攻的自我修养 作者:凤颜初堇

[Khoái xuyên] Luận tổng bị công lược đích khả năng tính – Bán Yêu Đích Phong Tình

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2825932 论总被攻略的可能[快穿] 作者:半妖的风情

[Cổ trang] Lưu Vân công tử chi Cự mãng kiếp – Cổ Phong Tĩnh Ngữ (Lưu Vân công tử Đệ nhất bộ Hoàn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2131913 流云公子之巨蟒劫 作者:古风静语

Lưu Vân công tử chi Ẩm huyết kiếm (Đệ nhị bộ Hoàn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2198676 流云公子之饮血剑

Lưu Vân công tử chi Diêm La môn (Đệ tam bộ Hoàn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2211047 流云公子之阎罗门

Lưu Vân công tử chi Thiên hạ đệ nhất (Đệ tứ bộ, Tồn cảo trung)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2227371 流云公子之天下第一

 

M

[Cổ trang] Ma giáo giáo chủ thị trực nam – Đại Đại Đại Lão Hổ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2197319 魔教教主是直男 作者:大大大老虎

[Ma huyễn – H] Ma pháp hoàng đế – Tiểu Dã Thú

www.longmabookcn.com/showaccount?writer=eb20140824192424967815&actmode=showbook&pavilionid=a&bookid=3775 魔法皇帝 小野兽

[Xuyên thư] Mãi V tài năng khán hạ thứ – Nguyên Đại Mã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1770984 [异世]买V才能看下去 作者:源代码

[Chủng điền] Manh nhân cổ đại sinh tồn ký – Tiêu Sinh Hạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2194766 盲人古代生存记 作者:萧生夏

Mạt thế phồn cảnh – Thích Nhất Miêu Miêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2336930 末世繁景 作者:最爱喵喵

[Huyền huyễn] Miêu bệ hạ nhật thường – Uyển Nhược Du Long

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2578852 猫陛下日常 作者:婉若游龙

[Huyền huyễn đậu bi] Miêu lão sư hòa kỳ huyễn giáo viên – Lililicat

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2201621 猫老师和奇幻校园 作者:lililicat

Mỗi thiên đô tại hòa ngã đích nam bằng hữu chiến tam quan – Lễ Tuyền Hầu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2531105 每天都在和我的男朋友战三观 作者:醴泉侯

[Giang hồ] Mỗi thiên khởi sàng đô khán kiến giáo chủ tại phá án – Chung Hiểu Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2683352 每天起床都看见教主在破案 作者:钟晓生

 

N

Nam chủ chúc tính thị cá mê – Cáp Tử Tiếu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2324740 [综]男主属性是个谜 作者:鸽子哨

[Huyền huyễn] Nam hồ – Yên Diệt Yên Diệt

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2315854 男狐 作者:烟灭湮灭

[Trọng sinh] Nam nhị yếu thượng vị – Duy Quân Nặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2166098 男二要上位[重生] 作者:唯君诺

[Khoái xuyên] Nam thần cầu quỵ thiểm – Tang Ốc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2490964 男神求跪舔[快穿] 作者:桑沃

[Linh dị] Ngã đích kim thủ chỉ bất thái đối – Thanh Lương Du Tiểu Vương Tử (63c, siêu chậm)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2445897 我的金手指不太对 作者:清凉油小王子

[Đô thị] Ngã đích sát mã đặc nam hữu – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2406974 我的杀马特男友 作者:有人无品

[Huyền huyễn] Ngã gia phu lang thị chích yêu – Thụy Sa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1877852 我家夫郎是只妖 作者:瑞纱

[Huyền huyễn] Ngã ngạ khởi lại tự kỷ đô cật – Dạ Bán Thưởng Cúc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2820449 我饿起来连自己都吃 作者:夜半赏菊

[Xuyên việt] Ngã thành vi Ngụy Trung Hiền? – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2407340 我成了魏忠贤? 作者:独恋一枝花

[Võng du] Ngã Tự Tiêu Diêu – Mạch Thượng Bạch Nguyệt

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2134769 我自逍遥[网游] 作者:陌上白月

[Khoái xuyên] Ngộ nhập trần võng – Hắc Sắc Địa Bản

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2824952 误入尘网(快穿) 作者:黑色地板

[Đô thị] Nguyên lai ngã tựu thị giá dạng tổng tài – Hữu Nhân Vô Phẩm

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2780000 原来你是这样的总裁 作者:有人无品

[Đô thị] Nguyên tội – Biên Lộ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2791181 原罪 作者:边路

[Khoái xuyên] Nghịch Cp đích thế giới chi lữ – Lạc Cổ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2580382 逆CP的世界之旅[快穿] 作者:络蛊

[Khoái xuyên] Nghịch tập chi lữ – Vân Úy Ninh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2701501 逆袭之旅(快穿) 作者:云蔚宁

[Khoái xuyên] Ngộ nhân chung sinh – Nặc Danh @ Bảo Bối

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2278154 [快穿]误人终生 作者:匿名の宝贝

[Đô thị tu chân] Ngu nhạc quyển chi Kim tiền tối thượng – Phong Nham Phong Du

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2448668 娱乐圈之金钱至上[修真] 作者:峰岩枫榆

[Chủng điền] Nguyên thủy thú chế chi Tây Trạch/Ceasar – Mạc Tử Kiều

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2603689 原始兽世之西泽 作者:莫子乔

[Xuyên thư] Ngược tẫn thiên hạ – Nhất Đóa Kỳ Ba Áp Hải Đường

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2452075 虐尽天下 作者:一朵奇葩压海棠

[Khoái xuyên] Nhan khống đích xoát hảo cảm độ hệ thống – Tạ Phùng Quân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2179058 颜控的刷好感度系统 作者:谢逢君

[Đô thị] Nhân sinh doanh gia đích trọng sinh kịch – Oạt Khanh Bất Điền

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2284714 人生赢家的重生剧 作者:挖坑不填

[Cổ trang] Nhân tạo tổng công – Quỷ Thất

http://www.33yq.com/xiaoshuo_45949.html 人造总攻 作者:诡柒

[Mạt thế] Nhất cá an tĩnh đích pháo hôi – Văn Thập Uyên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2495372 [末世]一个安静的炮灰 作者:文十渊

Nhất khởi lai ngoạn nhi ba – Phan Thông Bạch Thái

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2112343 一起来玩儿吧 作者:拌葱白菜

[Khoái xuyên] Nhĩ giá chủ giác, hữu độc – Lý Truyền Ngôn

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2639972 你这主角,有毒[快穿] 作者:李传言

[Khoái xuyên] Nhĩ hoàn hữu bệnh ni – Mạc Đạo An

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2825882 [快穿]你还有病呢 作者:莫道安

Như hà chinh phục phản phái Boss – Trầm Vi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2371871 如何征服反派BOSS 作者:沉微

[H] Như hà ngoạn lộng đại sư huynh – Thiên Thiên Thiền

http://ebook.longmabook.com/showbook?action=showbook&actmode=showbook&bookid=6453&pavilionid=a&writer=EB20160411201055774959 如何玩弄大师兄

[Đô thị] Như hà tố nhất cá phổ thông đích cao trung sinh – Nhất Đoàn Miên Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2609877 如何做一个普通的高中生 作者:一团棉花

[Khoái xuyên] Như hà tuần dưỡng uông – Mộng Y 1

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2837348 如何驯养汪[快穿] 作者:梦漪1

Như quả năng trọng lai – Khương Thiếu Đường

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2734133 如果能重来 作者:姜少棠

[Chủng điền] Nộn thảo bất hảo nhạ – Nhị Bất Tam Nhị

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2600863 嫩草不好惹 作者:二一三二

 

O

[Huyền huyễn] Oạt cá hoàng đế tố lão bà – Quái Đản Giang Dương

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2324138 挖个皇帝做老婆 作者:怪诞江阳

 

P

[Ma huyễn] Phá sào hiệu ứng – Tàm Khỉ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2311895 破巢效应 作者:蚕绮

[Khoái xuyên] Phản chính chủ giác đĩnh cao lãnh đích – Mộ Nhị Mộc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2684427 [快穿]反正主角挺高冷的 作者:暮二木

[Tu chân võng du] Phản phái tổng thị tại diễn hí – Yên Ba Giang Nam

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2581670 反派总是在演戏 作者:烟波江南

[Đô thị huyền huyễn] Phản xuyên chi Ma tôn cự tinh – Trầm Hạc Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2295813 反穿之魔尊巨星 作者:沈鹤衣

[Mạt thế] Phi nhân loại sinh tồn thủ tục – Tang Ốc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2701131 非人类生存守则[末世] 作者:桑沃

[Ngu nhạc quyển] Phóng khai na cá ảnh đế – Niên Hoa Chuyển Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2756440 放开那个影帝(穿越) 作者:年华转生

[Đô thị] Phu phu thiểm hôn sinh hoạt – Tiểu Nê Ba

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2811821 夫夫闪婚生活 作者:小泥巴

 

Q

[Cung đấu] Quân tâm an xử – Phiên Phiên Lạc Diệp

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2606959 君心安处 作者:翩翩落烨

[Ngu nhạc quyển] Quốc dân CP – Dã Thỏ Quật Chủ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2635229 国民CP(娱乐圈) 作者:野兔窟主

[Trọng sinh] Quốc dân nam thần chi lộ – Mạch Thượng Bạch Nguyệt

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2424929 国民男神之路 作者:陌上白月

[Trọng sinh tu chân] Quy lai – Dã Chuyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2375368 归来(重生修真)作者:野拙

[Linh dị] Quỷ ốc chi Vô xứ bất tại – Cáp Tử Tiếu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1642956 鬼屋之无处不在 作者:鸽子哨

 

R

 

S

[Ngu nhạc quyển] Sấn hư nhi nhập – Minh Tranh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2656654 趁虚而入 作者:鸣筝

 

T

[Khoái xuyên] Tại hạ Tần Thú – Tần Nghiệp

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2736345 在下秦狩(快穿) 作者:秦邺

[Ma huyễn] Tam quan kỳ thật ngận chính – Công Tử Tử Đỉnh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2275930 三观其实很正 作者:公子紫庭

[Huyền huyễn] Tha ngận sửu tha dã bất ôn nhu liễu – Bán Dạ Sâm Lâm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2828915 他很丑他也不温柔了 作者:半夜森林

[Cung đấu] Thái giám đích chức nghiệp tố dưỡng – Đồng Kha

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2477803 太监的职业素养 作者:童柯

[Tu chân] Thái huyền kinh – Bán Cân Đào Viên (Thanh thủy văn thiên công)

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2236632 太玄经 作者:半斤桃园

[Huyền huyễn] Thao Thiết thực đường – Vương Lão Cát

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2671581 饕餮食堂 作者:王老吉

[Huyền huyễn] Thần cấp khô lâu – Oa Oa Thố

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2296374 神级骷髅 作者:娃娃兔

[Khoái xuyên] Thế giới môn đích đại ác ý – Ngã Tựu Thị Chủ Giác

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2246421 世界们的大恶意 作者:我就是主角

[Khoái xuyên] Thiển đầm mô nghĩ trắc thí đích hoàn thành độ – Nhiễm Nha/Tu Lân

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2396029 浅谈模拟测试的完成度[快穿] 作者:修麟

[Tinh tế] Thiên thiên hữu nhân vi cô đả giá – Nhân Hoa Sinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2636428 天天有人为孤打架[星际] 作者:因花生

[Huyền huyễn] Thiên vấn – Thanh Khâu Thiên Dạ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2760561 天问 作者:青丘千夜

[Tinh tế] Thiết quốc chi quân – Thùy Nặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2463553 窃国之君 作者:谁诺

[Cổ trang] Thông thiên lộ – An Bích Liên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1964227 通天路 作者:安碧莲

[Cổ trang] Thổ trứ trưởng thành sử – Vân Nữu Nữu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1962737 土著成长史 作者:云妞妞

[Khoái xuyên] Thống thận na gia kỹ thuật cường – Trực Bạch Nhân Gia

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2219577 [快穿]捅肾技术哪家强! 作者:直白人家

[Khoái xuyên] Thời không lữ hành giả – Diệp Du Du

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2683106 时空旅行者[快穿] 作者:叶悠悠

[Cung đình] Thú nhữ vi hậu – Đông Quyện Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2553866 娶汝为后[重生] 作者:冬倦生

[Ma huyễn] Thùy nhượng nhữ bất nhận chân sang thế – Vĩnh Hằng Pháp Tắc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2096304 谁让你不认真创世! 作者:永恒法则

Tiên hiệp chi ngã hữu nhất khẩu quan – Nguyên Đại Mã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2157450 仙侠之我有一口棺 作者:源代码

[Linh dị] Tiền hữu bệnh kiều hậu hữu quỷ – Nhất Bôi Lãnh Tửu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2599074 前有病娇后有鬼 作者:一杯酒凉

[Khoái xuyên] Tiền tình cựu ái – Tây Qua Viên Cổn Cổn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2616217 [快穿]前情旧爱 作者:西瓜圆滚滚

[Đô thị] Tiểu thiếu gia – Bạch Vân Du Nhiên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1296143 小少爷 作者:坑王诈尸

[Ngu nhạc quyển] Tình ca – Hoang Đường Tuyền

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2560137 情歌[娱乐圈] 作者:荒唐泉

[Đô thị] Tình thương thỉnh thượng tuyến – Phong Vũ Lan San

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2418875 情商请上线 作者:风雨阑珊

Tinh tế chi Phế tướng tông sư – Phàm Trần Phiến Diệp

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2822982 星际之废将宗师 作者:凡尘片叶

Tinh tế đại lĩnh chủ – Già Lam Đốc Tâm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2324872 星际大领主 作者:迦蓝督心

[Dị năng] Tinh tế đại vu – Uyển Nhược Du Long (Theo như lời tác giả thì Đoạn Tiểu Khê là công)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2678232 星际大巫 作者:婉若游龙

Tinh tế hôi lang – Nguyệt Quang Thuyền

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2724865 星际大灰狼 作者:月光船

Tinh tế nam thần – Duy Ái Na Nại Nguyệt Nhi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2401733 星际男神 作者:维爱娜奈月儿

[Khoái xuyên] Toàn thế giới chỉ hữu ngã bất tô – Diêm Phi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2736128 全世界只有我不苏[快穿] 作者:檐扉

[Nam nam thế giới] Toàn bộ lạc đô tưởng hòa ngã sinh hài chỉ – Nguyệt Lương Thiên Uyên

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2836896 全部落都想和我生孩纸 作者:月凉天渊

[Cổ trang] Tố điều nhàn ngư ngận nan mạ! – Kiêu Thược

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2819421 做条闲鱼很难吗! 作者:枭钥

[Dị năng] Tối cường ngôn linh sư – Lệ Cửu Ca

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2647914 最强言灵师[古穿今] 作者:厉九歌

[Trinh thám huyền nghi] Tối giai tác tử đáp đương/Tự dưỡng ác khuyển – Cung Hòe @ Ngọc (106c, Kết thúc)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2036601

Nam chủ chức nghiệp tu dưỡng (Đệ nhị bộ)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2393942 男主的职业素养 作者:宫槐@玉

[Võng du] Tối khanh thần đội hữu – Chuyển Thân Thời Hậu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2413253 [全息网游]最坑神队友 作者:转身时候

[Đô thị] Tổng hữu cẩu tử hội thảng thương – Vạn Cảnh Thành Không

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2566663 总有狗仔会躺枪 作者:万景成空

[Linh dị + chủng điền] Tổng hữu trực nam hội biến thụ – Nhân Ngọc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2608463 总有直男会变受 作者:人玉

[Ngu nhạc quyển] Tra bất do kỷ – Vạn Cảnh Thành Không

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2779384 渣不由己 作者:万景成空

[Khoái xuyên] Tra công ‘tra’ đáo để – Yêu Thương Hải

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2225223 渣攻‘渣’到底 作者:妖沧海

[Ngu nhạc quyển] Tra công xuất thủ vô trực nam – Vô Hạ Công Tử (Công tô)

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2396198 渣攻出手无直男[娱乐圈] 作者:无暇公子

[Khoái xuyên] Tra ‘thụ’ nan vi – Yến Ương

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1953770 渣受难为[主攻]. 作者:晏央

[Hệ thống tu chân] Trang X bút kí – Lý Truyền Ngôn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2505287 装X笔记[系统] 作者:李传言

[Cung đình] Trẫm đích sử quan mỗi thiên đô tại tác tử – Thư Quy

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2796498 朕的史官每天都在作死 作者:书归

[Cổ trang] Trẫm, thị nhất cá diễn kỹ phái – Thôi La Thập

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2731060 朕,是一个演技派 作者:崔罗什

Trì dũ trung khuyển đích 108 chủng đồ kính – Huyền Chu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2138916 治愈忠犬的108种途径 作者:玄朱

Triêu triêu sinh tử – Trang Chu Bất Mộng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2148025 朝朝生死 作者:庄周不梦

 

Trọng sinh

[Ngu nhạc quyển] Trọng sinh ảnh thị cự tinh – Thương Tại Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2733955 重生影视巨星 作者:苍在笙

[Tinh tế] Trọng sinh chi Bất phụ tinh thần – Ti Kiều Ức Hành

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1984528 重生之不负星辰 作者:司乔忆珩

[Cổ trang] Trọng sinh chi độc sủng sỏa qua – Phong Tĩnh Lưu (Tra công biến trung khuyển)

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2532130 重生之独宠傻瓜 作者:风静流

[Chủng điền] Trọng sinh chi Hạ sinh an bảo – Mặc Vân Vũ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2719129 重生之夏生安宝 作者:墨云羽

[Huyền huyễn] Trọng sinh chi Hữu quỷ giá đáo – Mã Y (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2579917 重生之有鬼嫁到 作者:玛依

[Cổ trang] Trọng sinh chi Lạc phách vương phu – Lý Tiểu Hiệp

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1586634 重生之落魄王夫 作者:李小侠

[Huyền huyễn] Trọng sinh chi Luyến thượng tự kỷ – Tử Bất Ngữ Thần Quỷ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2630095 重生之恋上自己(修真) 作者:子不语神鬼

Trọng sinh chi Mạt thế thiên tai – Lãng Hoa Điểm Điểm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2742630 重生之末世天灾 作者:浪花点点

[Cung đình] Trọng sinh chi Ngô hoàng tại hạ – Thần Phi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2469086 重生之吾皇在下 作者:宸妃

[Ngụy phụ tử] Trọng sinh chi Phản phái nghịch tập – Tạ Diệc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2032804 重生之反派逆袭 作者:谢亦

[Ngu nhạc quyển] Trọng sinh chi Thần cấp minh tinh – Luân Hà Mân Côi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2607545 重生之神级巨星 作者:伦河玫瑰

[Ngu nhạc quyển] Trọng sinh chi Tinh tế nam thần – Vô Uyên Khả Thu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2530094 重生星际男神[娱乐圈] 作者:无渊可秋

[Cung đấu] Trọng sinh chi Vấn đỉnh thù thành – Lạc Vô Hạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2135716 重生之问鼎仇城 作者:洛无奇

[Huyền huyễn] Trọng sinh cửu thiên chi thượng – Nhất Đóa Kỳ Ba Áp Hải Đường

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2575132 重生九天之上 作者:一朵奇葩压海棠

[Ngu nhạc quyển] Trọng sinh tinh tế nam thần – Vô Uyên Khả Thu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2530094 重生星际男神[娱乐圈] 作者:无渊可秋

[Xuyên thư] Trọng sinh tra công chi ảnh đế – Ngã Thị Tiếu Tiếu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2737643 重生渣攻之影帝 作者:我是笑笑

[Ngu nhạc quyển] Trùng sinh chi Kim bài thế thân – Hạ Trường Nhạc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2210381 重生之金牌替身 作者:贺长乐

[Cổ trang] Trùng sinh chi Thịnh thế lăng hoa – Mặc Tế (109c, siêu chậm)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2131468 重生之盛世凌华 作者:墨崽

Trùng tộc chi Tuyệt đối chi Phối – Tọa Hoài

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2858962 虫族之绝对支配 作者:坐怀

[Mạt thế] Trường dạ vĩnh trú – Thương Hải Mạt Nhai

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2501311 长夜永昼 作者:沧海末崖

Tu tiên chi Trầm chu lục/Đại vận đạo – Túc Hỉ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2527459 修仙之沉舟录 作者:夙喜

Tu tiên tin tức – Lililicat

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2764797 修仙新闻 作者:lililicat

[Cổ trang] Tuệ kiếm trảm tình ti – Liễu Lương Sinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1965474 慧剑斩情丝 作者:柳凉生

[Ngu nhạc quyển] Tử sĩ oa oa kiểm – Từ Tập

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2387818 死士娃娃脸(娱乐圈) 作者:徐立

[Cung đình] Tướng quân bất tưởng thượng long sàng – Mễ Tranh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2700329 [重生]将军不想上龙床 作者:米筝

[Huyền huyễn] Tửu tinh luyện thành ký lục – Hỏa Cức Tử

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2810571 酒星的练成记录 作者:火棘子

 

U

[Huyền huyễn] U hồn tiên đồ – Yên Diệp

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2715386 幽魂仙途 作者:湮叶

 

V

[Tinh tế] Vị diện giám ngục trưởng – Đồng Kha

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1975154 位面典狱长 作者:童柯

[Hệ thống] Vị diện thụ hậu khách phục bái nhất bái ngã ngộ đáo đích na ta kỳ ba mãi gia – Khương Vị

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2318694 位面售后客服扒一扒我遇到的那些奇葩买家 作者:姜未

[Ngu nhạc quyển] Vô miện chi vương – Duy Ái Na Nại Nguyệt Nhi (53c, chậm)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2403960 无冕之王(娱乐圈) 作者:维爱娜奈月儿

[Thần quái] Vu sư thủ ký – Mạc Như Quy

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2806957 巫师手记 作者:莫如归

[Ngu nhạc quyển] Vương giả vinh quang – Giáng Kham

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2270295 王者荣光 作者:绛谌

 

W

 

X

[Khoái xuyên] Xuyên lai xuyên khứ hoàn thị xà tinh bệnh – Tửu Ý Trường An

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2296053 [快穿]穿来穿去还是蛇精病 作者:酒意长安

[Cổ trang] Xuyên thành Đường Bá Hổ – Bộ Tiện

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2513330 穿成唐伯虎 作者:步羡

[Cổ trang] Xuyên thư chi thụ nhan công thân tâm – Dung Phỉ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2413191 穿书之攻略病娇炮灰 作者:榕斐

[Cung đình] Xuyên việt chi Khi quân phạm thượng – Trường Nhạc Tư Ương

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2686935 穿越之欺君犯上 作者:长乐思央

[Huyền huyễn] Xuyên việt chi Thú cá hạ đường phu – Hội Cao Sổ Đích Lang

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2629522 穿越之娶个下堂夫 作者:会高数的狼

[Chủng điền] Xuyên việt chi Tiên sinh – Tử Sắc Kinh Cức

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2762743 穿越之先生 作者:紫色荆棘

[Chủng điền] Xuyên việt chi Y sơn bàng thủy – Trác Thanh Ca

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2756389 穿越之依山傍水 作者:卓清歌

[Chủng điền + Ma huyễn] Xuyên việt dị giới chi Dưỡng gia hồ khẩu – Bắc Phong Yên Nhi Tuyết (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1237193 穿越异界之养家糊口 作者:北风烟儿雪

 

Y

[Huyền huyễn] Yêu cảnh – Bổn Bổn 8368

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2786841 妖境 作者:笨笨8368

 

Z

       

III.ĐỒNG NHÂN/ĐỒNG NGHIỆP

A

 

B

[Bạch xà truyện] Tình triền – Tẩy Y Phấn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2468132 [白蛇聊斋]情缠 作者:洗衣粉

[Bóng đá] Á nhiệt đới Địa trung Hải – Dạ Cát Ly

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2206634(格蕾X足球)亚热带地中海 作者:夜葛离

 

C

[Cổ kiếm kỳ đàm] Luân hồi bất thụ – Đông Hi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1693499 [古剑]轮回不负 作者:东晞

 

D

[Dương Tiễn] Mặc ngữ chiêu hoa – Hoàng Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=882611 [杨戬]墨语昭华 作者:煌华

 

Đ

[Đấu La] Tê hải chi nhật – Mạch Tử Tinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1831136 [斗罗同人]栖海之日 作者:陌紫星

[Đồng thoại] Băng phôi đồng thoại – Giáng Y Tuyết Trần

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2766741 [快穿]崩坏童话 作者:绛衣雪尘

 

E

 

F

[Frozen Flowers/Sương hoa điếm] Thường tình – Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2478752 (霜花店同人)偿情 作者:没有尾巴的狐狸

 

G

 

H

[Hàn ngu] Tính biệt tương đồng chẩm yêu đàm luyến ái – Love Hư Nghĩ Hệ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1977309 [综]性别相同怎么谈恋爱 作者:love虚拟系

[Hàn ngu] Ủng bão thái dương chi tinh – Lăng Mặc Dạ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2788065 [综韩]拥抱太阳之星 作者:凌墨夜

[HP] Băng phôi HP chi kiển kiển chuy nang hiện luận/[Tống] Vu sư chi trái đích lánh loại giải độc – Mạc Tử Kiều

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2536516 [综]巫师之债的另类解读 作者:莫子乔

[HP] Thiên sứ trưởng tại ma pháp giới – Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2495306 [HP]天使长在魔法界 作者:没有尾巴的狐狸

[HP] Thiết cốt – Trì Hạ Túy

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1809527 HP 铁骨 作者:池下醉

[HP] Vu sư chi trái đích lánh loại giải độc – Mạc Tử Kiều

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2536516 [综]巫师之债的另类解读 作者:莫子乔

[Hobbit] Ảnh đế Sắt Lan Địch Nhĩ/Thranduil – Quả Quả De Hồ Ly (Chưa phân được công thụ. CP: Thranduil x Orlando (Legolas), nhưng tác giả này sủng công.)

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2438704 影帝瑟兰迪尔 作者:果果de狐狸

[Hồng Hoang] Toàn Hồng Hoang đô tri đạo Ma tô tại nháo ly hôn – Hắc @ Nhãn Quyển

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2604072 全洪荒都知道魔祖在闹离婚 作者:黑め眼圈

Hồng lâu chi Giả Chính vô tài – Bạch Y Mộ Khanh Tương

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2570405 红楼之贾政无材 作者:白衣慕卿相

Hồng lâu chi Hô bất quy – Văn Xu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2564215 红楼之瑚不归 作者:文姝

 

I

[Inu Yasha] Dưỡng nhất chỉ Sát Sinh Hoàn/Sesshoumaru – Yêu Thương Hải

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1926605 养一只杀生丸[综] 作者:妖沧海

 

J

 

K

[Kiếm tam] Ngã chi sở kiến – Lạc Cổ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2026194 [剑三]我之所见 作者:络蛊

 

L

[Lang Gia Bảng] Trường bạn gia niên – Vô Diêu Khả Y (MTT tổng công)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2578219 长伴余年 作者:无繇可医

[Lão cửu môn] Cứu mệnh, ngã oạt xuất liễu thiên niên tống – Chu Bất Cẩn Thư

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2855405 [老九门]救命我挖出了千年粽 作者:周不谨书

 

M

[Marvel] Lẫm đông – Nại Lương Đích Lộc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2720193 [漫威&DC]凛冬 作者:奈良的鹿

[Mỹ ngu] Ảnh đế – Viễn Thượng Thiên Sơn

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2776962 [美娱]影帝 作者:远上天山

 

N

[Naruto] Hỏa ảnh chi Chung tẫn đạo – Hàn Y/Hàn Thế Vô Quyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2028417 火影之终烬道 作者:寒世无玦

[Naruto] Thần uy – Mặc Địch

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2854447 [综]神威 作者:墨笛

[Naruto] Vũ Trí Ba/Uchiha gia đích Thiên Thủ – Hàn Minh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2447485 [火影]宇智波家的千手炑 作者:寒明

 

O

 

P

 

Q

  

R

 

S

[Sư sĩ truyền thuyết] Thú giáp – Mộc Lăng Tử Hiên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2458005 兽甲[师士传说] 作者:木陵紫轩

 

T

[Thanh triều] Trọng sinh chi Bát gia – Ngọa Đằng La Hạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2566592 重生之八爷 作者:卧藤萝下

[Thanh xuyên] Đệ nhất tham quan – Thác Ni Tiểu Kiều

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2187898 [清]第一贪官 作者:托尼小乔

[Thanh xuyên] Thanh chưng đại bài đương – Hà Bất Yểm Ngọc (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1975279 [综清]清蒸大排档 作者:霞不掩玉

[Thần ẩn vương tọa] Bối quang – Thiên Ý Như Đao

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1964853 [神印]背光 作者:天意如刀

[Thất hiệp ngũ nghĩa] Đàm tình hà tu đái bảo đao – Nhân Hoa Sinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2370231 [七五]谈情何须带宝刀 作者:因花生

[Thần thoại Hy Lạp] 818 đoạt hôn Minh vương nam nhân – Trực Bạch Nhân Gia

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2783073 818抢婚冥王的男人 作者:直白人家

[Thần thoại Trung Hoa] Quả nhân bất tưởng trọng sinh – Dư Âm Tại Ca Xướng

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2665953 [综神话]寡人不想重生 作者:余音在歌唱

[Tống-H] Cấp tra công hiến hoa – Bàn Hổ

http://ebook.longmabook.com/showbook?action=showbook&actmode=showbook&bookid=6338&pavilionid=c&writer=EB20160203172518324734 给渣攻献花(总攻)

 

Tống Anh Mỹ

[Tống Anh Mỹ] Cơ khí nhân 17 hào – Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2786369 (综英美)机器人17号 作者:没有尾巴的狐狸

[Tống Anh Mỹ] Đệ nhất nhân xưng phi phục sổ – Yên Ba Tiêu Tiêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2163331 [综英美剧]第一人称非复数 作者:烟波萧萧

[Tống Anh Mỹ] Oh, hello sir – Đồng Nhân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2470211 [综英美+钢铁侠]Oh, Hello sir 作者:同人叔

[Tống ảnh thị] Ngộ nhân chung sinh – Nặc Danh @ Bảo Bối

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2278154 [快穿]误人终生 作者:匿名の宝贝

[Tống đồng thoại] Băng phôi đồng thoại – Giáng Y Tuyết Trần

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2766741 [快穿]崩坏童话 作者:绛衣雪尘

 

Tống mạn

[Tống mạn/POT] Chủ thượng trọng sinh nhật thường – Khanh Liên Nguyệt (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2502210 [综]主上重生日常 作者:卿怜月

[Tống mạn] Dã vọng thi hành – Cáp Tô Lạp

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1856849 [综]野望执行 作者:鸽苏拉

[Tống mạn] Khuông khuông nam chủ đích chính xác dụng pháp – Độc Điếu Hàn Giang Tuyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2222264 [综]框框男主的正确用法 作者:独钓寒江雪

[Tống mạn] Liên đại nhân vạn tuế – Nhất Đậu Đăng Hỏa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2449749 [综]莲大人万岁 作者:一豆灯火

[Tống mạn] Luận nghịch tập nam chủ đích khả năng – Lưỡng Diện Châm Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1963333 [综]论逆袭男主的可能 作者:两面针子

[Tống mạn] Na ta bị di vong đích – Huyết Lạc/ Lâm Thù

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1700194 [综穿越]那些被遗忘的 作者:临殊

[Tống mạn] Nam trúc tha tổng phạm bệnh – Lăng Mặc Dạ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2596342 [综漫]楠竹他总犯病 作者:凌墨夜

[Tống mạn] Phản phái cải tạo kế hoa – Y Mệ Thành Song

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2203896 [综]反派改造计划 作者:衣袂成双

[Tống mạn/Natsume Youjinchou] Trọng sinh Hạ Mục chi yêu luyến – Chức Cơ

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2698642 重生夏目之妖恋[综漫] 作者:织姬

 

Tống võ hiệp

[Tống võ hiệp] Danh thần lương tướng thủ tắc – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2726219 [综]名臣良相守则 作者:西门不吹雪

[Tống võ hiệp] Đạo trưởng cứu mạng – Giới Yên Chân Nhân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2422614 [综武侠]道长救命 作者:戒烟真人

[Tống võ hiệp] Mục tiêu: Phú giáp thiên hạ! – Yên Ba Tiêu Tiêu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2638893 [综武侠]目标:富甲天下! 作者:烟波萧萧

[Tống võ hiệp] Thiên hạ phụ mẫu quan – Mặc Địch

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2737570 [综武侠]天下父母官 作者:墨笛

[Túc cầu] Thị đội y thị phiên dịch dã thị chủ giáo luyện – Lamborghini

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2847703 [足球]是队医是翻译也是主教练 作者:lamborghini

[Túc cầu] Thượng đế tư sinh tử – Phong Kỷ Anh Lạc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2803003 [足球]上帝的私生子 作者:风纪樱落

[Túc cầu] Truyền kỳ chi lộ – Huyết Đồng Mê Mộng

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2732942 [足球]传奇之路 作者:血瞳迷梦

 

U

 

V

[Vampire Knights] Cố sự bộ – Ôn Nhu Bạo Lực Trư [KuranZero]

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2629680 [吸骑]故事簿[枢零] 作者:温柔的暴力猪

[Vô hạn khủng bố] Đại tá đích trung khuyển – Thaty

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1406287 (无限)大校的忠犬 作者:thaty

 

W

 

X

 

Y

 

Z

 

IV.TỒN CẢO TRUNG (KHÔNG CHẮC CHẮN 100% SẼ VIẾT/KHANH PHẨM KHÔNG CAM

ĐOAN)

A

[Tinh tế] Ảnh đế ngọa để dữ đế quốc tướng quân – Nguyệt Lương Thiên Uyên

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2712908

[Tống] Áp đảo tham quan – Cố Tranh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2390328

 

B

[Thư xuyên] Bần đạo phi bị thai – Khuyết Dưỡng Đích Kim Ngư

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2734460 贫道非备胎[书穿] 作者:缺氧的金鱼

 

C

[Tống] Ca ca, nhĩ biệt tử – Yến Ương

http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2414172

Cách bích đích lão Vương ái thượng ngã – Đồi Mỹ Dạ Sắc (Chủ thụ, trung khuyển thụ. Khanh phẩm lạn)

http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2468480

Cách bích hữu đóa thủy tiên hoa – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2193448

[Thanh triều] Chân tâm nhất phiến – Phong Kỷ Anh Lạc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2719360

[Tần triều] Chuyên nghiệp tố quốc sư – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2401903

Cô tổng tưởng cảo tử phụ hoàng – Yêu Thương Hải

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2407097

[Khoái xuyên] Cổ xuyên kim Vương giả chinh đồ – Tửu Ý Trường An

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2209086

[Hy Lạp thần thoại] Công hạ Trụ Tư/Zeus – Mạc Tử Kiều

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2631371

[Công tử Lưu Tiên] Song sinh hoa – JQ Vạn Niên Khanh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2246464

 

D

[Chủng điền] Dị thế thác hoang – Hùng Chưởng Đăng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2305023

Dữ liêu hán cuồng ma đích ân ái nhật thường – Mộc Tiêu Tiêu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2598802

[Chủng điền] Dược sư nhân sinh – U Hà Tiểu Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2380076

 

Đ

[Xuyên việt] Đại trù, đao hạ lưu khách – Nhân Hoa Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2522810

Đạo trưởng tao ngộ xà tinh bệnh – JQ Vạn Niên Khanh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2253420

Đạo văn trạm tinh phân bản chủ vs tác giả tinh phân đạo văn độc giả – Cung Hòe @ Ngọc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2638798

Đắc đạo yêu tăng – Phong Vũ Lan San

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2449413

Đê đẳng nhân loại – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2444315

Đệ nhất hoa bình – Nhân Hoa Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2484265

Đế sư – Tửu Ý Trường An

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2473443

[Chủng điền] Điền viên tiêu diêu vương – Mộng Chi Thảo

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2873348

[Trinh thám] Độc phu bất hoàn lương – Cung Hòe @ Ngọc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2681037

Độc thủ thanh y – Di Mặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2462338

Đương toàn thế giới chích thặng chủ giác nhất cá chính thường nhân – Đồi Mỹ Dạ Sắc

http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2483500

 

E

 

F

 

G

[Chủng điền] Giao nhân – Cung Hòe @ Ngọc

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2693768

 

H

[Cung đình] Hảo hảo tố gian thần – Thư Quy

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2899045

[Trạch đấu + Chủng điền] Hào môn chi Tranh vanh nhân sinh – U Hà Tiểu Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2348828

[Túc cầu] Hào môn công địch – Lang Gia Thế Quân

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2760660 豪门公敌[重生] 作者:琅琊世君

Hoàn Châu chi Chương kiền – Giáp Tử Hợi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2719779

[Hắc quản gia] Hắc chấp sự đích khoái xuyên công?!lược – Dạ Ngưng Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2707697 黑执事的快穿攻?!略 作者:夜凝紫

[Tây huyễn – Ma vương] Hắc! Tựu thị na cá dũng giả – Công Tử Tử Đỉnh (Tồn cảo trung. Chưa biết công thụ, nếu Ma vương là thụ thì truyện Chủ công, nếu Ma vương là công thì truyện có manh công cường thụ.)

http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2414174

[Cung đấu] Hậu cung du hí yếu thiểu ngoạn – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2444316

[Mạt thế] Hi, đội phó – Hồ Lam Các

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2296566

[Tống võ hiệp] Hoa sinh bang – Nhân Hoa Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2356373

[Huyền huyễn] Hồng danh lão tổ đích xoát tam quan nhật thường – Dung Phỉ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2499856

[Huyền huyễn] Huyết đồ – Dữ Quân Kiến Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2381342

 

I

 

J

 

K

Khai quải vs kim thủ chỉ – Mộng Y 1

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2802000

[Tu tiên] Khuyết thiên dẫn – Lý Truyền Ngôn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2047847

[Tống] Kiếm tu vô tình – Lê Minh Dữ Phá

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2105314

 

L

[Tinh tế tu chân] Lại nhân kỳ ngộ ký – Duy Tâm Tự Do

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2225067

Lạp đăng 108 thức – Nam Nam Niếp Niếp

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2315654

[Tinh tế] Liên bang đệ nhất số liệu khống – Nhân Hoa Sinh

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2575050

 

M

Mật đào – Quỷ Sửu

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2594346

Ma vương bệ hạ thỉnh Hold trụ – JQ Vạn Niên Khanh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2188383

Mạt thế Di động gia viên – Mộng Chi Thảo

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2873331

Miêu tinh nhân tại thượng – Mộ Thiều Thất

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2840514

 

N

Nam chủ nhĩ nhược bạo – Duy Quân Nặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2208499

Nam thần lạt yêu manh – Hạ Duy

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2293509

Nam thần tại hiện đại – Mãn Tường Hoa Khai

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2315775

[Trọng sinh] Ngã tâm nhược hạo nhiên – Tam Thiên Giai Lợi

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2432617

[Tống] Ngã thị Boss đích sư tôn – Yêu Thương Hải (Chưa phân được công thụ)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2225202

[Túc cầu] Ngoại tinh cùng tiểu tử – Lamborghini

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2852359

[Chủng điền] Ngũ tinh nông gia nhạc kinh doanh nhật ký – Bộ Khoái A

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2125617

Nghịch giới – Bộ Tiện

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2292277

[ABO] Nghịch tập giả tuyên ngôn – Duy Tâm Tự Do

www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2671873

[Vị xuyên kim] Nghiệt đồ! Tác thậm! – Phương Ngoại Lại Nhân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2428564

[Phản xuyên thư] Ngoạn phôi chủ giác – Yêu Thương Hải

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2359646

Ngũ tinh nông gia nhạc kinh doanh nhật chí – Bộ Khoái A

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2125617

[Cung đình] Nhân hoàng quyển chi Tình phong vô tuyết – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1991812

Nhân sinh doanh gia trọng sinh hậu đích du nhiên sinh hoạt – Yêu Thương Hải

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2225271

Nhất định thị ngã tỉnh lai đích phương thức bất đối – Thiên Nhai Phao Phao

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2415274

[Ngu nhạc quyển] Nhất ngôn bất hợp – Quân Khuynh Nhan

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2871478

[Khoái xuyên] Nô lệ nghịch tập nhật ký – Nguyệt Lương Thiên Uyên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2712907

[Chủng điền trạch đấu] Nông gia thứ tử lược mang – Cung Hòe @ Ngọc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2453293

 

O

[Mạt thế] Ô nha hòa sỏa khuyển chẩm yêu đàm luyến ái – Mạc Vọng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2513822

 

P

Phàm đạo tiên đồ – Tửu Ý Trường An

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2396382

[Hệ thống] Phản phái truy thê – Tiểu Trúc Tử Quân

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2683715

Phản phái tử vu thoại đa – Nhân Hoa Sinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2794465

Pháo thí thối tràng chi hậu – Lâm Tiểu Dạng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2142192

Pháp sư thái cùng – Lý Truyền Ngôn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2503013

Phật – Luân Hà Mân Côi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2637388

 

Q

[Trọng sinh] Quân lâm thiên hạ – Kỳ U

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2517675

Quốc dân đại sư/Phương trượng tu luyện nhật ký – Cố Sở

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2225721

[Khoái xuyên] Quy đồ hiểu nhật – Ủy Quỷ Ô Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2318217

Quy lộ . á thú thành công lộ – Mạc Tử Kiều

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2327599

 

R

 

S

Si phụ – Nam Phong Bất Tẫn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2325692

Siêu cấp phục chế thủ sáo – Lưỡng Diện Châm Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2236969

 

T

Tà mị vương gia đích Chuyên chúc bệ hạ – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2027741

[Tống] Tầm – Si Mị U Minh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2435886

Tha tử chi hậu – Tịch Mịch Dã Yếu Tiếu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2208638

Thí chủ, yếu tử nhất thứ mạ? – Mộc Lăng Tử Hiên

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2457989

[Trinh thám] Thiên Diệp tra án – Tam Thiên Giai Lợi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2766838

Thiên sinh phế tài thú thế du – Cung Hòe @ Ngọc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2453293

[Linh dị] Thính thuyết dưỡng quỷ chiêu tài? – Tàng Cung Bán Bộ (Chủ thụ)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2829566

[Chủ thụ] Thủ tịch ma tu – Mộc Tử Mặc Bạch

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2778349

Thùy chưởng kiếm chủ – Massive

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2842335

Thuyết hảo đích noãn nam ni? – Kim Phát Tài

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2401385

Ti chiết nhan – Vô Diêu Khả Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2547603

Tiên giới điệu hạ lai – Thiên Ý Như Đao

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2448853

[Huyền huyễn] Tiên giới thần tướng đích hải đạo chi lộ – JQ Vạn Niên Khanh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2278113

[Chủng điền] Tinh hải nông trường chủ – Mộng Chi Thảo

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2873392

Tinh tế đệ nhất duy tu sư – Địch Tập

http://vwww.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2416821

Toàn hồng lâu đô tại vi quan giả xá nháo thượng tiến – Khu Khu Mỗ Mỗ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2796607

Tổ truyện lão trung y, chuyên trì xuy ngưu bức – Đồi Mỹ Dạ Sắc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2399495

[Tinh tế] Tối cường thiếu tướng – Chu Bất Cẩn Thư

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2305109

Tổng tài đại thúc đích nhân thê đường – Thần Phi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2380550

Tổng tài giá ngã – Vệ Tuyển Tử

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2150272

[Đô thị] Tra nam thành đôi – Phong Nham Phong Du

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2718330

[Khoái xuyên] Tra tựu tra đáo để – Duy Tâm Tự Do

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2561558

Trọng sinh chi Tinh tế chủng thực đại sư – Nghịch Ngã Giả Loạn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2790175

[Trạch đấu] Trọng sinh chi Đích tử công lược – Triều Triều Mộ Tịch

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2790927

Trọng sinh chi Nhất bàn thành công – Nhạn Bắc Lưu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1664682

Trọng sinh vị lai chi Nhân ngư đương đạo – Hồng Phi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2133361

Trúc mã mỗi thiên đô tại yy ngã – Cáp Tử Tiếu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2423636

Tu chân thị nhất cá khổ lực hoạt – Diệc Tử Vô

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2565833

Tuấn khải miêu đích chính xác tự dưỡng phương thức – Vô Diêu Khả Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2327547

Tự sát đích 100 chủng phương thức – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2403394

Tử sĩ bất trung lưu – Nhất Mộng Như Thị Lam Điền Ngọc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2497173

 

U

Uyên ương trướng nội xuân ý nồng – Nam Phong Bất Tẫn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2313959

 

V

Vạn hoa tế ti đích tự ngã tu dưỡng – Ti Kiều Ức Hành

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2416028

Văn nhân đô đô cổn thô giang hồ vũ lâm! – Đế Hưu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2163750

 

W

 

X

[Ngu nhạc quyển] Xoát kiểm thời đại – Giang Hồ Bất Kiến

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2565290

Xuyên đáo hiện đại khi học bá – Giáng Kham

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2277576

[Tống võ hiệp] Xuyên đáo võ hiệp thế giới đương sủng vật – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2404701

[Ma huyễn] Xuyên hoa khố xái đích Khô lâu vương – Duy Tâm Tự Do

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2787928 穿花裤衩的骷髅王 作者:唯心自由

Xuyên thành cẩu huyết tổng tài văn lý đích chủ giác nhĩ uy vũ phách khí – Hồ Lam Các

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2506029 穿成狗血总裁文里的主角你威武霸气 作者:湖蓝阁

[Hệ thống] Xuyên thư chi Gia hữu Ma tôn ái tinh phân – Mạc Vọng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2646585

Xuyên việt thành thôn trưởng – Khấu Hồng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2454959

 

Y

 

Z

     

V. ĐOẠN CANH (NỬA NĂM TRỞ LÊN)

[Ảnh thị] Ảnh đế thái hiêu trương – Mạc Phi Tiểu Yêu (166c, đoạn canh vô thời hạn.)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2091852 [综]影帝太嚣张 作者:莫非小妖

[Cổ trang] Bạch nhãn lang – Đào Tử Ô

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2527039 [重生]白眼狼 作者:桃子苏

Bất nghịch thiên chẩm yêu năng khiếu chủ giác – Kiêu Thược

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2546428 不逆天的怎么能叫主角 作者:枭钥

[Cổ trang] Bệ hạ đích não tử hữu khanh – Long U Minh (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2152141 陛下的脑子有坑 作者:龙幽溟

[Tống mạn] Boss ~ đầu tống ngã đích hoài bão ba!/Luận sử thượng tối khổ bức Boss – Cửu Nguyệt Cúc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1754167 [综漫]论·史上最苦逼BOSS 作者:玖月菊

[Huyền huyễn] Chuyển thế chi Đạo lữ – Tịch Mịch Dã Yếu Tiếu (107c, đoạn canh. JJ khóa văn)

http://www.lwxs520.com/books/26/26731/index.html 转世之道侣 作者:寂寞也要笑

[Kiếm tam phản xuyên] Điểm kim thủ tiểu hoàng kê – Mặc Hương Liễm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2314156 [剑三]点金手小黄鸡 作者:墨香潋

[Tinh tế] Giá cá vũ trụ thị miêu đích – Ngân Sắc Huy Chương (Đoạn canh vô thời hạn)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2564699 这个宇宙是喵的! 作者:银色徽章

Hảo hảo đích trực nam thuyết loan tựu loan – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2767284 好好的直男说弯就弯 作者:有人无品

Hoạn quan lộng triều – Hữu Nhân Vô Phẩm (57c, đoạn canh. JJ khóa văn)

http://www.lwxs520.com/books/13/13010/index.html

Khoái xuyên chi Diễn kỹ phái nam phối – Hứa Mộ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2278891 快穿之演技派男配 作者:许慕

[Huyền huyễn] Long hoàng chi Thẩm phán chi Thần – Thâu Thiên Huyễn Dạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2763060 龙降之审判之神 作者:玹天幻夜

[Đô thị] Lâu hạ na chích yêu tinh – Huân Mộc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2730602 楼下那只妖精 作者:熏木

[Khoái xuyên] Luận nam phối dữ nam chủ đích hạnh phúc sinh hoạt – Mặc Nhiễm U Thành

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2397802 论男配与男主的幸福生活[快穿] 作者:墨染幽城

[Xuyên thư] Mãi V tài năng khán hạ khứ – Nguyên Đại Mã

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1770984 [异世]买V才能看下去 作者:源代码

[Trọng sinh] Nam nhị yếu thượng vị – Duy Quân Nặc

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2166098 男二要上位[重生] 作者:唯君诺

Ngã đích nam bằng hữu bất khả năng na yêu túng – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2710814 我的男朋友不可能那么怂 作者:有人无品

Ngã Luân dữ tha đích Tiểu cốt đầu – Sơ Hạ Đích Tuyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2364368 艾伦与他的小骨头 作者:初夏的雪

Ngoạn chuyển ngu nhạc quyển chi Vương giả quật khởi – Ân Phi

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2547126 玩转娱乐圈之王者崛起 作者:殷飞

[Chủng điền] Nhất nặc tri thu – Lương Lương Lương

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2590424 一诺知秋[重生] 作者:凉凉凉

Nhĩ quái bất án sáo lộ lai – Mộc Tiêu Tiêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2764340 你咋不按套路来 作者:木萧潇

[Tinh tế] Phản nhân loại – Nhất Điểm Ngạo Mạn

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2622674 [火星]反人类 作者:一点傲慢

[Chủng điền] Phóng khai ngã đích thái – Thái Đầu Miêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2314282 放开我的菜 作者:菜头喵

[Võ Mị Nương truyền kỳ] Phóng khai nương nương môn nhượng ngã lai – Thái Đầu Miêu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2323665 [武则天]放开娘娘们让我来 作者:菜头喵

[Tống mạn – Chủ Fate] Quang trung bách dạ – Chỉ Tiêm Vịnh Đích Thán Điều

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2625478 光中百夜[主fate] 作者:指尖的咏叹调

[Huyền huyễn] Quy lai – Dã Chuyết

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2375368 归来(重生修真) 作者:野拙

Sát thủ tín điều – Phỉ Thành Chương

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2558554 暗者王座 作者:斐成章

[Hệ thống] Thang mỗ tô/Tom Sue tiểu vương tử – Hữu Nhân Vô Phẩm

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2441150 汤姆苏小王子 作者:有人无品

Thập thế luân hồi – Đạm Định Mỗ Hạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2013578 十世轮回 作者:淡定某夏

[Cung đấu] Thiên tử – Vân Lạc Cửu

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2186406 天子[重生] 作者:云落九

[Trạch đấu] Tiểu hầu gia – Túy Tiếu Phù Sinh

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2376264 小侯爷 作者:醉笑浮生

Tinh tế tu chân học viện – Tứ Thập Cửu Trản Đăng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2014409 作者:四十九盏灯

Tống Hàn kịch chi Kết bạn đồng hành – 168 Thôi Tẫn Thiên Hạ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1384336 综韩剧之结伴同行 作者:168推尽天下

Trọng sinh chi Quỷ giá – Mã Y

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2579917 重生之鬼嫁 作者:玛依

Trọng sinh thú chế chi Quân phu – Tà Thần Đích Diện Cụ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1858938 重生兽世之军夫 作者:邪神的面具

[Titanic] Tửu thần đích giao dịch – Mạch Tử Đóa

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2106161 [泰坦尼克号]酒神的交易 作者:麦子朵

[Linh dị] Vĩnh trấn – Mạch Khổ

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2259152 永镇 作者:陌苦

[Trạch đấu] Xuyên việt chi Đích sách thứ mưu – Khấu Hồng

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2297269 穿越之嫡策庶谋 作者:蔻红

Advertisements