TOÀN CHỨC NGHIỆP CÔNG LƯỢC THỦ SÁCH / KHOÁI XUYÊN CHI THANH VÂN – Viễn Linh

[Khoái xuyên] Toàn chức nghiệp công lược thủ sáchTấn giang 2016-4-29 hoàn kết

Phi V chương tiết tổng điểm kích sổ: 206047

Đương tiền bị thu tàng sổ: 718  Văn chương tích phân: 8,815,330

Thể loại: Chủ công, mau xuyên, hệ thống, xuyên thư, cường cường, diện than băng sơn công, ngược tra, vô cp.

 

 Văn án

Nguyên danh [ mau xuyên chi Thanh Vân ] đây là một mặt than băng sơn công quân xuyên thành đủ loại thụ nghịch tập cố sự.

123: A Thanh, chúng ta mục tiêu là khiến các loại khổ bức tiểu thụ nhóm đá văng ra tra công, hướng đi chức nghiệp cao nhất !

Việt Thanh: Chức nghiệp cao nhất sao, biết.

123: Thu thập 12 chức nghiệp chi hồn, có thể triệu hồi Thần Thú !

Thần Thú Tiểu Hoàng: Dát dát !

Tiếp tục đọc

Advertisements