HỆ THỐNG, CẦU BIỆT TÁI TỬ – Công Tử Tẫn Mạch

HỆ THỐNG, CẦU  BIỆT TÁI TỬ.jpg

Tấn Giang VIP 2016-04-20

Đương tiền bị thu tàng sổ: 1325

Văn chương tích phân: 17,999,948

Tình trạng: hoàn kết + phiên ngoại

Thể loại: Tổng công, hệ thống, mau xuyên, vô cp, nữ biến nam.

 

 

Văn án

Tam quan bình thường nữ chủ bị vô tiết tháo hệ thống áp bách thành công

Xuyên việt bất đồng thế giới [ công ] lược nhân vật, một khi nhiệm vụ thất bại liền phần thưởng các loại tử vong phương thức

Trần Cung Sênh: Hệ thống, cầu đổi chủng chết kiểu này

Tiếp tục đọc

Advertisements

LUẬN BỘ HOẠCH TỰ GIA THỤ ĐÍCH CHÍNH XÁC TƯ THẾ – Ca Tẫn Phồn Vu

Luận bộ hoạch tự gia thụ đích chính xác tư thế.jpg

Tên truyện: Luận vồ bắt nhà mình thụ chính xác tư thế

Tấn Giang 2016-2-28 kết thúc

Thể loại: Chủ công, mau xuyên, công lược, 1×1

 

Văn án

Cùng ái nhân cùng nhau nhân cố rời khỏi giới giải trí qua hạnh phúc phu phu sinh hoạt mỗ tiền ảnh đế mỗ thiên trở về nhà thời điểm phát hiện nhà mình ái nhân cư nhiên tiêu thất

Hơn nữa, hư hư thực thực tiến vào nhà mình công ty thời không xuyên việt phục vụ

Rơi vào đường cùng hắn chỉ phải thuận theo ái nhân ý tứ tiến vào kia một đám thế giới tìm kiếm hơn nữa công lược

Thẳng đến đạt tới đối phương yêu cầu

get phu phu song song quản gia còn thành tựu.

Bất quá, nếu hắn không có nhớ lầm mà nói này một đám thế giới tựa hồ đều là nhà mình ái nhân tiểu thuyết đi……

Tiếp tục đọc