[ON-GOING] XUYÊN VIỆT CHI THÚ CÁ HẠ ĐƯỜNG PHU – Hội Cao Sổ Đích Lang [C77]

XUYÊN VIỆT CHI THÚ CÁ HẠ ĐƯỜNG PHUThư danh: Xuyên việt chi cưới hạ đường phu

Tác giả: Hội cao sổ lang

Thể loại: Chủ công, xuyên việt, sinh tử, chủng điền văn, tu hành, miệng tiện đại nam tử chủ nghĩa công cùng to lớn nghe lời nhát gan thụ, 1×1.

              

                 

Văn án

Chu Thư Hào thật vất vả lấy xuống một đại hạng mục, kết quả nhất vui vẻ liền uống cao .

Lại tỉnh lại vừa thấy, không khỏi chính mình thay đổi một cái khác Chu Thư Hào, liên thế giới đều thay đổi dạng !

Cư nhiên còn tồn tại có đặc dị công năng nhân? Thông qua học tập liền có thể không ngừng thông suốt, sau đó đi lên cao nhất trở thành nhân sinh người thắng,

Quả thực học bá thay đổi thế giới a !

Có thể tinh thông vận luật họa theo kinh, thông qua thanh âm cùng tự nhiên câu thông thông suốt giả, xưng là duyệt cốc sư; Có thể tinh thông võ nghệ cờ hoà đoạn, có cường kiện thể Tiếp tục đọc

Advertisements

TRỌNG SINH HỒI KHỨ NIẾT TỬ NA KỶ CHÍCH MÃ NGHĨ – Nguỵ Thận

[ trùng sinh trở về bóp chết kia mấy con kiến ] tác giả: Ngụy Thận

Tấn Giang 2016.2.13 kết thúc

Thể loại: Chủ công, trọng sinh, đổi thụ, trung khuyển công x biệt nữu tạc mao thụ, 1×1, công sủng thụ

 

Văn án

Công trùng sinh sau đạp điệu ngụy bạch liên hoa tiện thụ nắm tay chính quy trung khuyển si tình thụ cố sự.

Công: Triệu Bỉnh Quân thụ: Đường Sắt Lý

Quá trình 1v1, kết cục he.

Tiếp tục đọc

QUỲ CẦU KÍ CHỦ THÀNH THỤ – Hồn Tịch / Ảm Dạ Chi Huyết

quỳ cầu kí chủ thành thụTấn giang VIP2016-02-17 hoàn kết

Phi V chương tiết tổng điểm kích sổ: 170100

Tổng thư bình sổ: 442

Đương tiền bị thu tàng sổ: 1031

Văn chương tích phân: 14,050,666

Thể loại: Chủ công, mau xuyên, hệ thống, 1×1

      

Văn án

Hắn sửa đổi ba lượt danh, đã trải qua ba lượt sinh mệnh trọng yếu nhất biến chuyển.

Một là khi còn nhỏ mang cho hắn ấm áp, lại khiến hắn triệt để tuyệt vọng sư tôn — hắn từ mạc tiểu manh thành Tội Nanh.

Hết sức làm người ta tim đập nhanh danh tự, lại bởi vì ban cho tên này nhân, hắn sẽ cảm giác ấm áp.

Cũng bởi vì người này, hắn triệt để rơi vào hắc ám không đáy thâm uyên.

Bị giết hại hắn.

Tiếp tục đọc